Praktijk informatie

De praktijk is sinds 1988 gevestigd in de huidige locatie aan de Achterweg in Heukelum. Fred Schwebke werkt al sinds 1985 in Heukelum. De opleiding fysiotherapie aan de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding en Fysiotherapie rondde hij in 1983 af. Daarna heeft hij een jaar in een verpleeghuis gewerkt. Na dat jaar is hij begonnen aan de opleiding Manuele Therapie in Utrecht en ging werken in een particuliere praktijk in Zoetermeer. Na geslaagd te zijn als Manueel Therapeut kwam hij bij toeval in Heukelum terecht, in de praktijk van Maria de Loor. Samen hebben zij fysiotherapie in Heukelum op de kaart gezet.

De praktijk bestaat uit twee comfortabele behandelkamers en een ruime oefenruimte. Zo nodig wordt er ook aan huis behandeld. Parkeren is geen probleem en alle ruimtes zijn goed rolstoeltoegankelijk. Privacy in de behandelkamers is volledig gewaarborgd.

Vanzelfsprekend wordt er regelmatig aan bij- en nascholing gedaan om optimale kwaliteit te kunnen bieden. Recent nog zijn de opleidingen “Sportfysiotherapie” en “Sportrevalidatie en Medische Fitness” afgerond. Momenteel worden er cursussen gevolgd om verder te bekwamen in de Echografie.

Fred Schwebke staat dan ook ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie, waarvan hij ook lid is.

Kwaliteit, betrokkenheid en aandacht zijn de speerpunten!

Behandeling

In principe kan iedereen binnen 48 uur voor behandeling terecht. Er is geen wachtlijst en de behandeltijden zijn als volgt:

  • Maandag:    8:00 – 21:00 uur
  • Dinsdag:      8:00 – 21:00 uur
  • Woensdag:  8:00 – 13:00 uur
  • Donderdag: 8:00 – 21:00 uur
  • Vrijdag:        8:00 – 17:00 uur
  • Zaterdag en Zondag zo nodig in overleg.

Afspraken bij voorkeur telefonisch. Indien wij niet in de gelegenheid zijn om op te nemen, graag uw naam en telefoonnummer inspreken, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

Tarieven

Indien de behandelingen niet of niet meer door uw verzekering worden vergoed, dan ontvangt u van ons een nota. De tarieven die van toepassing zijn hangen in de praktijk of zijn opvraagbaar bij uw fysiotherapeut.

WGBO

Op de behandeling tussen u en uw fysiotherapeut is de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) van toepassing. Dat betekent dat u als cliënt rechten heeft, maar ook plichten. Zoals bijvoorbeeld recht op duidelijke informatie van de fysiotherapeut en inzagerecht in uw dossier, maar daarnaast heeft u o.a. de plicht om de adviezen van de fysiotherapeut op te volgen de de fysiotherapeut van eerlijke informatie te voorzien. Wilt u meer weten? Vraag uw fysiotherapeut.

Klachtenregeling

Fysiotherapie Praktijk Heukelum neemt deel aan de KNGF-klachtenregeling. In de praktijk ligt een folder wat u kunt doen als u een klacht heeft over uw fysiotherapeut.