Fysiotherapie in 2018

Regelmatig wordt er in de media gesproken over bezuinigingen op fysiotherapeutische begeleiding. Als fysiotherapeut krijgen wij veel vragen over de vergoeding van fysiotherapeutische behandeling. Door de ingewikkelde regels is het logisch, dat niet iedereen dit begrijpt. Op deze wijze proberen wij u het één en ander uit te leggen en u te behoeden voor verrassingen, als u er mee te maken krijgt.

Jaarlijks gaan 3 miljoen mensen naar de fysiotherapeut. Slechts een klein percentage heeft een aandoening die voorkomt op de zogenaamde Lijst Borst. Dit is een opsomming van een aantal specifieke aandoeningen die recht geven op langdurige fysiotherapeutische behandeling. Voorbeelden: operaties (nieuwe heup/knie), fracturen, ernstige neurologische aandoeningen (MS, ALS), ernstige reumatische aandoeningen. Alleen de behandeling van aandoeningen die op deze lijst staan worden vergoed via de Basisverzekering. De overheid heeft alleen invloed op de inhoud van de Basisverzekering. Wanneer er dus sprake is van bezuiniging op fysiotherapie, gaat dat alleen over de specifieke aandoeningen die op de Lijst Borst staan. Voordat vergoeding uit de Basisverzekering mogelijk is, moet men in 2014 eerst 20 behandelingen zelf betalen of verrekenen met de aanvullende verzekering. Nogmaals: alleen voor aandoeningen op de Lijst Borst.

Verreweg de meeste behandelingen fysiotherapie komen in aanmerking voor vergoeding vanuit de Aanvullende Verzekering. Dit is een verzekering die u zelf kiest en afsluit bij uw zorgverzekeraar, naast de basisverzekering. Over de inhoud hiervan heeft de overheid niets te zeggen. Het loont echt de moeite om deze aanvullende verzekering ieder jaar even te bekijken. Met de Aanvullende Verzekering kunt u bijvoorbeeld geheel of gedeeltelijk de eerste behandelingen afdekken, wanneer u onverhoopt te maken krijgt met een aandoening die op de Lijst Borst staat. U kunt zelf kiezen, hoe u verzekerd wilt zijn voor fysiotherapie.

<<<<<<<<<<

Nieuw in 2018 is de vergoeding vanuit de Basisverzekering voor de behandeling van artrose aan heupen en/of knieën.  Bij de meeste verzekeraars is er wel een verwijzing van een arts nodig. De eerste 12 behandelingen worden dan vergoed uit de Basisverzekering.

>>>>>>>>>>

Tegenwoordig heeft u geen verwijzing meer nodig om naar de fysiotherapeut te gaan. Indien u te maken krijgt met klachten aan het bewegingsapparaat kunt u zelf een afspraak maken. Met een goede aanvullende verzekering worden de meeste, en soms alle,  behandelingen vergoed. Uw fysiotherapeut kan u precies vertellen hoe u verzekerd bent, zodat u eventueel de dekking kunt aanpassen. Ook kan uw fysiotherapeut u zeggen, welke polissen de meeste vergoedingen geven voor fysiotherapie. Overigens worden bij kinderen tot 18 jaar alle behandelingen fysiotherapie vergoed, zonder eigen bijdrage.

Kortom FYSIOTHERAPIE:

  • Geen verwijzing nodig
  • Bezuiniging door overheid alleen voor Basisverzekering
  • Het merendeel van de behandelingen fysiotherapie komt in aanmerking voor vergoeding  vanuit de Aanvullende Verzekering
  • Dekking Aanvullende Verzekering kunt u zelf kiezen
  • Uw fysiotherapeut geeft graag uitleg over deze lastige materie
Leave a reply